zondag 26 augustus 2018 om 13:30 uur
Concertzaal, Rozensteeg 3, Oosterbeek
gepubliceerd op 7 augustus 2018
Dertiende Kneppelhoutwandeling te Oosterbeek

Op de laatste zondag van augustus organiseert de Stichting voor Heemkunde Renkum traditiegetrouw de Kneppelhoutwandeling, dit jaar voor de dertiende keer. Ook dit jaar is weer een aantal sprekers van naam gevraagd om inleidingen te houden op fraaie plekken in het Oosterbeekse landschap van de 21ste eeuw.

 

Peter van Zonneveld, inmiddels vaste spreker tijdens de Kneppelhoutwandelingen, zal de Leidse herensociëteit Amicitia, die 250 jaar bestaat, belichten. Voorts spreekt Jan Holwerda over reisverslagen te Oosterbeek gemaakt, en Lotte Jensen mogen  over de grote overstroming van 1861. Daarna wordt de heemtuin De Zomp aangedaan waar Wim Braakhekke de geschiedenis van het gebied zal opvoeren. De wandeling wordt afgesloten op de Oude Begraafplaats aan de Fangmanweg.  Het is 25 augustus 150 jaar geleden dat Jacob van Lennep te Oosterbeek overleed. Op zijn sterfdag zal hij tijdens een besloten bijeenkomst worden herdacht, maar ook tijdens de Kneppelhoutwandeling wordt, in breder kring, zijn sterfdag herdacht. De burgemeester van Renkum, mevrouw Agnes Schaap, zal op zijn graf bloemen leggen en Marita Mathijsen, biografe van Van Lennep, zal het woord voeren.

 

Aanmelden

De deelname aan de wandeling is voor donateurs van Heemkunde gratis, terwijl van niet-donateurs een bijdrage van € 5,- wordt gevraagd.

U kunt zich voor de wandeling aanmelden bij mw. H. C. G. de Roder-Mouton
via 026- 3336669 of per email derodermouton@hetnet.nl
Daarbij gaarne aangeven of u deelneemt aan de lunch, de kosten hiervoor bedragen € 12,50 per persoon. Dit bedrag kunt u ter plekke voldoen.