gepubliceerd op 2 juli 2018
De handelsgeest van Isaac Pool. Dagboek van een Amsterdammer in de Gouden Eeuw

Bij uitgeverij Verloren is De handelsgeest van Isaac Pool. Dagboek van een Amsterdammer in de Gouden Eeuw verschenen, in de editie van Laurence Duquesnoy en Jeroen Salman. Het dagboek van de Amsterdamse koopman Isaac Pool, zoon van een binnenvaartschipper, bestrijkt de periode 1663-1678 en omvat ruwweg 220 dicht beschreven pagina’s. Uit de uitvoerige beschrijving van zijn zakelijke activiteiten in de wijnhandel, houthandel, scheepvaart en het onroerend goed wordt duidelijk dat hij optimaal profiteerde van de bloeiende Amsterdamse economie. Daarnaast is zijn dagboek gevuld met notities over zijn persoonlijke leven (familie, reizen, eten en drinken, vriendschappen, onderwijs en kunst), zijn burgerlijke plichten (schutterij) en zijn maatschappelijke ervaringen (zoals het Rampjaar, de moord op de gebroeders De Witt en de intocht van stadhouder Willem III in Amsterdam). Pool beschreef dit alles in een onverbloemde stijl. De editie van dit unieke dagboek bevat de integrale, maar genormaliseerde tekst, een uitvoerige inleiding over de historische achtergronden, gedetailleerde (taalkundige en toelichtende) annotaties, illustraties van Amsterdamse en Leidse locaties en een namenindex.

 

De handelsgeest van Isaac Pool. Dagboek van een Amsterdammer in de Gouden Eeuw, Uitgeverij Verloren, paperback, 164 pag., € 19,-

ISBN: 9789087047160