gepubliceerd op 13 juni 2018
Verschenen: Facetten van de Tachtigjarige Oorlog. Twaalf artikelen over de periode 1559-1652

Bij Uitgeverij Verloren is deze week de bundel Facetten van de Tachtigjarige Oorlog. Twaalf artikelen over de periode 1559-1652 van S. Groenveld. Dit boek bevat artikelen over politieke en bestuurlijke, sociale en militaire aspecten van de Tachtigjarige Oorlog, met aandacht voor de rol die religie hierin speelde. Een groot deel van de artikelen is eerder gepubliceerd, in moeilijk vindbare Nederlandse of in buitenlandse tijdschriften en bundels, de rest is nieuw. Alle teksten zijn aangepast aan de huidige stand van het onderzoek. Sommige bijdragen hebben betrekking op de eerste fase van de strijd, de ‘Nederlandse Opstand’, andere behandelen structuren of gebeurtenissen uit latere fasen of bestrijken de hele periode. Er wordt gekeken naar ontwikkelingen in verschillende regio’s binnen de Nederlanden, maar ook naar buitenlandse kwesties en er is aandacht voor de belevenissen van geheel verschillende groepen in de samenleving: edelen en burgers, plattelanders en zeevarenden. Het boek beoogt hiermee een beeld te geven van de verscheidenheid van problemen die in de Tachtigjarige Oorlog een rol speelden.

 

Facetten van de Tachtigjarige Oorlog. Twaalf artikelen over de periode 1559-1652, Uitgeverij Verloren, gebonden, 400 pag., € 35,-

ISBN: 9789087047269