gepubliceerd op 15 mei 2018
Call for papers: ‘Migratie en identiteit’

Op vrijdag 14 december 2018 vindt in Amsterdam het jaarcongres van Werkgroep De Moderne Tijd plaats, met als thema Migratie en identiteit. Migratie is een van de meest besproken thema’s op dit moment. Door velen in het publieke debat wordt de migratiesamenleving gezien als een nieuw fenomeen en een breuk met de voorgaande eeuwen. Tegelijkertijd wordt het beeld van Nederland als een van oudsher gastvrij land nog steeds gehuldigd.

 

In dit congres onderzoekt de Werkgroep de betekenis van migratie voor de negentiende en vroeg twintigste eeuw. Veel historisch onderzoek naar migratie wordt gedaan door sociale en economische historici. De aandacht gaat hierbij meestal uit naar structurele processen en veranderingen. Op dit congres wil de Werkgroep vooral aandacht besteden aan de culturele dimensie en de relatie tussen migratie en identiteitsvorming in de moderne tijd (circa 1780-1940).

 

Centraal staan de ervaringen van de migranten zelf, maar ook van de samenleving die de migranten ontvangt of juist ziet vertrekken. Was migratie evenzeer bepalend voor identiteitsvorming als tegenwoordig of zijn de verhalen van en over migranten juist heel anders dan nu? In hoeverre werd er bijvoorbeeld gesproken over een ‘multicultureel drama’ in de moderne tijd? Welke bijdragen leverden migranten aan de vorming van de Nederlandse en Belgische nationale identiteit? Welke rol speelt de vluchtelingenproblematiek in de negentiende en vroege twintigste eeuw? En welke historische bronnen hebben we tot onze beschikking om deze verhalen te reconstrueren?

 

Subthema’s:

 • Migratie en nationale identiteit
 • Ervaringen & egodocumenten migranten
 • Ballingschap en asiel
 • Migratie en percepties van (nationale) veiligheid
 • Opvang van migranten
 • Maatschappelijke debat
 • Culturele beeldvorming over migratie
 • Bijdragen van geïmmigreerde kunstenaars en schrijvers aan de
 • Nationale identiteit
 • Juridische status migranten en vluchtelingen
 • Religie, kerk en migratie

Werkgroep De Moderne Tijd nodigt sprekers uit voor een lezing van 20 minuten, te houden op ons congres van vrijdag 14 december 2018 in Amsterdam. Abstracts van maximaal 150 woorden kunnen worden ingeleverd tot 15 juni as. bij de secretaris van de werkgroep Matthijs Lok: M.M.Lok@uva.nl.

 

De indieners krijgen voor 1 augustus bericht van het bestuur van Werkgroep De Moderne Tijd.