gepubliceerd op 7 maart 2018
‘De Republiek der Letteren. De Europese intellectuele wereld, 1500-1760’ door Hans Bots

 

Bij Uitgeverij Vantilt is het boek De Republiek der Letteren. De Europese intellectuele wereld, 1500-1760 van Hans Bots verschenen. Sinds de tijd van Erasmus duidt het begrip ‘Republiek der Letteren’ de virtuele gemeenschap van geletterden of geleerden aan, die in beginsel voor iedereen openstond en waarin nationale en confessionele grenzen zouden moeten worden overstegen. In deze intellectuele omgeving werd een gemeenschappelijke taal gehanteerd, aanvankelijk het Latijn en vanaf de zeventiende eeuw steeds vaker het Frans. Deze ‘republiek’, die zich voornamelijk tot West-Europa beperkte, kende tot het midden van de achttiende eeuw een groot aantal afzonderlijke culturele centra die met elkaar in verbinding stonden. Ontegenzeggelijk speelden Frankrijk en de Noord-Nederlandse Republiek daarin een vooraan- staande rol, maar het ideaal van een harmonieuze ‘republiek’ bleek meestal een utopie.

 

Hans Bots laat in De Republiek der Letteren zien hoe de geletterden in deze drie eeuwen via persoonlijke ontmoetingen tijdens universitaire studies, via correspondenties en dankzij boek- en tijdschriftpublicaties met elkaar in contact traden. Aldus vormde zich een wijdvertakt en intrigerend netwerk van onderlinge betrekkingen, dat aan de basis staat van de Europese academische cultuur.

 

De Republiek der Letteren. De Europese intellectuele wereld, 1500-1760, Uitgeverij Vantilt, paperback, 224 pag., € 24,50

ISBN: 9789460043727