Engels in Nederland(s): verrijking of verarming?
zaterdag 24 februari 2018 om 14:30 uur
Sociëteit De Vereeniging, Kazernestraat 38b, Den Haag
gepubliceerd op 13 februari 2018
Debat ‘Engels in Nederland(s): verrijking of verarming?’

Op zaterdag 24 februari aanstaande vindt in sociëteit De Vereeniging te Den Haag een groot debat over de toekomst van onze taal plaats, met als titel Engels in Nederland(s): verrijking of verarming? Het debat wordt georganiseerd door Stichting Politiek Theater en het Willemsfonds in Gent.

 

In het Nederlands taalgebied wordt steeds meer Engels gesproken. Bovendien is er een duidelijke toename van het gebruik van Engelse termen in veel sectoren van de samenleving. Ook in de media lezen en horen we steeds meer Engelse woorden. Is dit een ongewenste aantasting van onze cultuur of juist een verrijking? Binnen de Nederlandse en Vlaamse taalgemeenschap zijn de meningen sterk verdeeld.

 

Op deze conferentie wordt het onderwerp van alle kanten belicht door prominente taalkundigen, schrijvers en een journalist. Een unieke bijeenkomst, de eerste in Nederland van deze aard. Het programma is samengesteld in overleg met het Genootschap Onze Taal. Presentatie en debatleiding is in handen van  René Appel. Schrijvers Geert Van Istendael en Lieke Kézér, journalist Jean-Pierre Geelen, taalkundigen Jenny Audring en Pieter Muysken nemen deel aan het debat.

 

U bent van harte uitgenodigd ook dit debat bij te wonen. De entree bedraagt € 12,85 ( inclusief koffie/ thee in de pauze). U kunt zich via deze link aanmelden.