gepubliceerd op 3 december 2017
Oproep m.b.t. digitalisering Tijdschrift voor Biografie/Biografie Bulletin

De Werkgroep Biografie en de redactie van Tijdschrift voor Biografie hebben besloten om alle oude nummers, zowel van Tijdschrift voor Biografie als van zijn voorganger Biografie Bulletin, te laten digitaliseren en open-access beschikbaar te maken via Groningen University Press. Middels deze aankondiging willen wij alle auteurs die hebben bijgedragen aan een van beide tijdschriften hiervan op de hoogte stellen. Indien er een bezwaar bestaat tegen het digitaliseren van een bijdrage willen wij de auteur vragen voor 31 december 2017 contact met ons op te nemen. Als wij niks horen, gaan wij ervan uit dat auteurs akkoord zijn.
In voorkomende gevallen kunt u mailen naar: redactie@tijdschriftvoorbiografie.nl