zaterdag 26 augustus 2017 om 09:30 uur
Doelenzaal, Universiteitsbibliotheek, Singel 425, Amsterdam
gepubliceerd op 8 juli 2017
Jaarcongres Werkgroep Zeventiende Eeuw

Op zaterdag 26 augustus vindt in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam het Jaarcongres 2017 van de Werkgroep Zeventiende Eeuw plaats, met als thema ‘secreten, spionage en stiekem gedoe in de zeventiende eeuw’.

 

De zeventiende eeuw wordt regelmatig aangeduid als ‘The age of secrecy’. Maar terwijl er internationaal veel aandacht is voor geheimhouding, spionage en clandestiene kennis, zijn deze thema’s in de geschiedenis van de Nederlanden nog maar mondjesmaat onderzocht. De Republiek in het bijzonder wordt eerder gezien als een relatief open en tolerante samenleving dan als een land van geheimhouding. Toch weten we dat stiekem gedoe ook in de Nederlanden geen uitzondering was: bestuurders konkelden in achterkamers, Den Haag en Brussel waren centra voor spionage, er werd in geheimschrift geschreven en gildes, handelaren, wetenschappers en kunstenaars hielden vakkennis vaak angstvallig voor zich. Bovendien werden nut en noodzaak van geheimen op verschillende terreinen bediscussieerd en werd (het ontdekken van) geheimhouding verbeeld op schilderijen en in allerlei teksten. Dit congres wil een zo breed mogelijk scala aan geheime praktijken belichten om antwoord te geven op de vraag: was de zeventiende eeuw voor de Lage Landen inderdaad de eeuw van de geheimhouding?

 

Programma:

Voor het volledige programma klik hier.

 

Inschrijven:

Stuur een een email aan: geheimepraktijken2017@gmail.com o.v.v. ‘inschrijving congres’. Geeft u hierbij aub aan of u lid van de Werkgroep bent of wilt worden (zie hieronder). In verband met het bestellen van lunch etc. graag opgeven vóór 15 augustus 2017.

 

Kosten:

Leden van der Werkgroep Zeventiende Eeuw: gratis

 

Anderen: €30,– euro per persoon; studenten (op vertoon collegekaart) €10,–. Het bedrag kan ter plaatse worden voldaan of (bij voorkeur) worden overgemaakt op IBAN NL39 INGB 0004 7392 23, ten name van Werkgroep Zeventiende Eeuw, o.v.v.: ‘inschrijving congres’.

 

Het lidmaatschap van de Werkgroep Zeventiende Eeuw kost 40 euro per jaar, studenten 10 euro. Wie zich voor of op het congres inschrijft als nieuw lid (gewoon lid of studentlid) betaalt verder niets voor het congres.