gepubliceerd op 11 april 2017
‘Journalistiek in crisistijd’ door Donald Haks

Haks Journalistiek

Bij Uitgeverij Verloren is in de Zeven Provincieën Reeks Journalistiek in crisistijd. De (Nieuwe) Nederlandsche Jaarboeken 1747-1822 van Donald Haks verschenen. Tussen 1750 en 1850 veranderde de journalistiek in Nederland. De Nederlandsche Jaarboeken vernieuwden het politieke medialandschap. In maandelijkse afleveringen publiceerden zij een overzicht van politiek en maatschappij, drukten zowel officiële documenten als lokale ooggetuigenverslagen af en maakten gebruik van een netwerk van correspondenten. Naast nieuws over heel het land gaven zij commentaar. Daarin toonden zij zich kritisch en verlicht waar het wetenschap en samenleving betrof en waren zij voorstander van een objectiverende journalistiek. Zij verzetten zich principieel tegen de politisering van de pers in de Patriottentijd. In de Bataafse Republiek ondermijnden de toegenomen openbaarheid en de concurrentie van andere politieke periodieken hun positie. Na 1813 voorzag het dagblad in politiek nieuws, commentaar en discussie. De in dit boek beschreven geschiedenis van opkomst en ondergang van de Nederlandsche Jaarboeken laat dus ook de geboorte zien van de politieke pers in de negentiende eeuw.

 

Journalistiek in crisistijd. De (Nieuwe) Nederlandsche Jaarboeken 1747-1822, Uitgeverij Verloren, paperback, 128 pag., € 15,-

ISBN: 9789087046460