vrijdag 5 mei 2017 om 19:30 uur
Museum Vleeshuis, Antwerpen.
gepubliceerd op 20 maart 2017
Lezing ‘Meertaligheid in woord en klank’

Naar aanleiding van het verschijnen van De weg naar het binnenland. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1700-1800: de zuidelijke Nederlanden, organiseert de Werkgroep Achttiende Eeuw een avondlezing rondom een van de centrale kwesties in de studie: de meertaligheid van de (literaire) cultuur in de zuidelijke Nederlanden. De avondlezing vangt op 5 mei aanstaande om 19:30 uur aan en vindt plaats in Museum Vleeshuis te Antwerpen.

 

Programma:

Auteur Tom Verschaffel (KU Leuven) zal in een lezing zijn gedachten hierover uiteenzetten en vervolgens in debat gaan met experts die vanuit verschillende perspectieven hun licht werpen op de kwestie: neerlandicus Kornee van der Haven (UGent), sociolinguïst Gijsbert Rutten (Universiteit Leiden) en romanist Jan Herman (KU Leuven). Het debat wordt geleid door Lieke van Deinsen (Rijksmuseum) en Beatrijs Vanacker (KU Leuven).

 

De avond zal worden omlijst door muzikale, meertalige, klanken die speciaal voor de gelegenheid zijn ingestudeerd: Piet Stryckers (leiding en cello), Astrid Stockman (sopraan), Patrick De Brabandere (tenor), Johan van Aken (viool) en Dieter Van Handenhoven (Dulcken-klavecimbel, 1747) brengen aria’s en duetten uit het zangspel Den Verkwister (Antwerpen, 1760) en uit de Nieuwe tweetaligen sang-almanach, een recueil met contemporaine tophits (Gent, 1783). Timothy De Paepe (conservator Museum Vleeshuis) zal het muziekprogramma kort toelichten.

 

Als afsluiting krijgt ook de winnaar van de scriptieprijs van de Werkgroep Achttiende Eeuw de gelegenheid om zijn bekroonde masterscriptie kort toe te lichten, waarna alle deelnemers worden uitgenodigd op een receptie.

 

Aanmelden:

Deelname is gratis. In verband met de receptie zouden wij evenwel graag voor 20 april verwittigd worden van uw komst. U kunt zich aanmelden bij beatrijs.vanacker@kuleuven.be