gepubliceerd op 7 maart 2017
Call for papers: Jaarcongres De Zeventiende Eeuw 2017

Op zaterdag 26 augustus zal in Amsterdam het Jaarcongres van Werkgroep De Zeventiende Eeuw plaatsvinden, met als thema ‘Geheime Praktijken. Secreten, spionage en stiekem gedoe in de zeventiende eeuw’. De zeventiende eeuw wordt regelmatig aangeduid als ‘The age of secrecy’. Maar terwijl er internationaal veel aandacht is voor geheimhouding, spionage en clandestiene kennis, zijn deze thema’s in de geschiedenis van de Nederlanden nog maar mondjesmaat onderzocht. Dit congres wil daarom een zo breed mogelijk scala aan geheime praktijken belichten om antwoord te geven op de vraag: was de zeventiende eeuw voor de Lage Landen inderdaad de eeuw van de geheimhouding?

 

Onderzoekers vanuit alle disciplines worden aangemoedigd om deze vraag te beantwoorden. Mogelijke bronnen zijn secrete resoluties van secrete commissies, geheime instructies, handels-correspondentie, kaarten, cijfercodes, ongeopende brieven, secreetboeken, complottheorieën, confessieboeken, medaillons, raadselboeken, emblemata, gilderegels, geheimschrift, onzichtbare inkt, kabinetten, maskers, recepten, toneelstukken over samenzweringen, en schilderijen en prenten van spionnen, gefluister, afluisterpraktijken, dichte deuren en verzegelde brieven.

 

De spreektijd voor lezingen is 20 minuten. Ook voorstellen voor thematische panels van drie papers zijn zeer welkom. De voertaal van het congres is Nederlands, maar presentaties in het Engels zijn ook welkom. Abstracts (max. 300 woorden plus een korte biografie) kunnen worden opgestuurd aan Djoeke van Netten, geheimepraktijken2017@gmail.com. De deadline is 1 april 2017.

 

Zie de website van Werkgroep De Zeventiende Eeuw voor meer informatie.