vrijdag 24 februari 2017 om 12:30 uur
Theaterzaal, Leidse Volkshuis Apothekersdijk 33A, Leiden
gepubliceerd op 16 januari 2017
Symposium: Goede redenen voor foute taal

banner-goede-redenen

Op 24 februari vindt te Leiden een open symposium plaats met als thema: ‘Goede redenen voor foute taal. Over taalregels in het brein en in de maatschappij’.

Waarom maken we taalfouten? Alleen uit slordigheid? Taalkundig onderzoek laat zien dat er achter taalfouten soms verrassend veel logica schuilgaat. Immers: taal leeft en kent zelforganisatie. Maar wat als deze zelforganisatie in strijd is met de geldende taalnormen?

 

In dit publiekssymposium presenteren vier taalkundigen uit Nederland en België hun goede redenen voor foute taal. Zij gaan in gesprek met het hoofd taalbeleid van de Nederlandse Taalunie. Een jonge leraar Nederlands debatteert mee vanuit het onderwijs.

 

Programma:

12.30 – 13.00 Inloop en koffie & thee
13.0013.05 Welkom (moderatie: Alwin Kloekhorst, Universiteit Leiden)
13.05 – 13.40 Lezing Jenny Audring (Universiteit Leiden)
13.40 – 14.15 Lezing Dominiek Sandra (Universiteit Antwerpen)

14.15 – 14.45 Koffie & thee

14.45 – 15.20 Lezing Helen de Hoop (Universiteit Nijmegen)
15.20 – 15.55 Lezing Peter-Arno Coppen (Universiteit Nijmegen)
16.00 – 17.00 Paneldiscussie met Kevin de Coninck (Taalunie) en Henk ter Haar (Guido Arnhem)

17.00 Borrel

 

Aanmelden:

Toegang is gratis, aanmelding verplicht. U kunt zich via deze link aanmelden.

Voor meer informatie kunt u e-mailen naar: j.audring@hum.leidenuniv.nl.