De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, sinds 1876 ondergebracht bij Universitaire Bibliotheken Leiden, bevat meer dan honderdduizend gedrukte werken, maar ook handschriften, archieven en verschillende deelcollecties. Over de collectie verscheen o.a. Dierbaar magazijn. De bibliotheek… lees verder…

Sinds 1983 verschijnt het Nieuw Letterkundig Magazijn, het halfjaarlijkse tijdschrift van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Het blad bevat literaire en historische bijdragen van een –meer of minder– licht wetenschappelijk karakter, waarbij de nadruk ligt op… lees verder…

Sara van Dijk | 8 juni 2018
Linnendamast, een goudmijn voor onderzoekers

Wie denkt aan Nederlandse kunst uit de Gouden Eeuw, denkt aan de schilderijen van Rembrandt en Vermeer. Niet aan tapijten, laat staan tafellakens of servetten. Toch was destijds textiel vele malen kostbaarder dan schilderijen. Bovendien zijn de voorstellingen waarmee veel textiel gedecoreerd werd minstens even interessant. Zo bezit het Rijksmuseum een uitmuntende collectie linnendamast met ruim drieduizend servetten, tafellakens en handdoeken met ingeweven motieven daterend van zestiende tot en met de twintigste eeuw.

In de zeventiende eeuw bloeide de Noord-Nederlandse damastweverij, met Haarlem als belangrijkste centrum. Na de val van Antwerpen in 1585 waren veel Vlaamse wevers naar de Noordelijke Nederlanden vertrokken en zij namen niet alleen hun technische kennis, maar ook hun patroontekeningen mee. Bijbelse motieven, zoals koning David, Daniel en Susanna, waren erg populair, maar ook mythologische onderwerpen, in het bijzonder Orpheus en de dieren. Ook komen we met regelmaat bloemen, vissen en complete gedekte tafels in trompe l’oeil tegen. Het Haarlemse damast werd binnen en buiten de Nederlanden hogelijk gewaardeerd. De Staten Generaal bestelden dan ook regelmatig grote partijen om als diplomatiek geschenk te dienen.

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de thema’s en motieven van servetten en tafellakens. We mogen aannemen dat de kuise Susanna als voorbeeld voor de huisvrouw diende die immers dagelijks met het tafellinnen in de weer was, maar geldt dat ook voor de andere verhalen die we zien? En waar haalden de wevers hun precieze voorbeelden vandaan? Gebruikten ze prenten, vroegen ze schilders ontwerpen te leveren of ontwierpen ze de voorstellingen toch zelf? Voor mij als conservator zijn dit prangende vragen, maar voor ze beantwoord kunnen worden, moeten er bergen onderzoek en praktisch werk verzet worden.......

juni 2018
zaterdag 16 juni, Teylers Museum, Haarlem
Vijftigjarig jubileum van Werkgroep De Achttiende Eeuw, met o.a. Wijnand Mijnhardt, Klaas Van Gelder, Jelma van Amersfoort en Sigurd van Lommel.
zaterdag 16 juni, Verschillende locaties in Dwingeloo
Met o.a. Tommy Wieringa, Marieke Lucas Rijneveld, Maxim Februari en Meindert Talma.
augustus 2018
zaterdag 25 augustus, Dodrechts Museum, Dordrecht
Het jaarcongres van Werkgroep De Zeventiende Eeuw draagt als titel '1618 – Paniek in de Republiek'.
september 2018
donderdag 6 september, Klein Auditorium, Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden
Voordracht van prof. dr. Odile Heynders (Tilburg University) onder de titel: ‘Perspectief, verbeelding en pragmatisme. Schrijfsters in het publieke debat.’
zaterdag 22 september, Apostolisch Genootschap Meulenwiekelaan 49, Bussum
Openbaar historisch symposium onder auspiciën van de Van Oosbreestichting, met o.a. Manfred Horstmanshoff, Rie-Hilje Kielman en Frederique Demeijer.
zaterdag 29 september, Klein Auditorium, Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden
Uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs, de Dr. Wijnaendts Franckenprijs en de Kruyskampprijs.
december 2018
maart 2019
donderdag 21 maart, KU Leuven
Jaarcongres met als thema 'Portraits & Poses: Representations of Female Intellectual Authority, Agency and Authorship in Early Modern and Enlightenment Europe.'
toon in de agenda berichten van:
18e-eeuw
17e-eeuw

bekijk hier de uitgebreide agenda

heeft u informatie voor in de agenda? meld het de redactie
twitter